Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Υπηρεσίες


Η PFM είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην Ελλάδα διαχείρισης και λειτουργίας ακινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων.

Με τον όρο διαχείριση εννοούμε τον κατάλληλο συντονισμό ανθρωπίνων ενεργειών ώστε να επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι επιδιωκόμενοι στόχοι, οι οποίοι είναι η ελαχιστοποίηση της χρήσης υλικών πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος, η μεγιστοποίηση της ασφάλειας των χρηστών και των ακινήτων, η προστασία της ακίνητης περιουσίας, η μεγιστοποίηση της ακίνητης περιουσίας, η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και η διαρκής παρακολούθηση.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η PFM διενεργεί προβλέψεις, σχεδιασμό, πρόληψη, οργάνωση, εκτέλεση, συντονισμό και έλεγχο όλων των διοικητικών, τεχνικών, νομικών, λογιστικών, φορολογικών και εμπορικών θεμάτων λειτουργίας των ακινήτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω υπηρεσίες ανά κατηγορία:

 

Τεχνική Υποστήριξη

Συντήρηση
Επισκευές
Κατασκευές

Τεχνική συμμόρφωση

Νομοθεσία

Λογιστική Υποστήριξη

Προδιαγραφές Κατασκευαστών
Προδιαγραφές Ασφαλιστικής
Ανάλυση κινδύνων
Ασφάλεια & υγιεινή

Νομική Υποστήριξη

Διαχείριση συμβολαίων
Κατάρτιση ισολογισμών
Αναπροσαρμογές μισθωμάτων
Είσπραξη μισθωμάτων
Κατάρτιση προϋπολογισμών

Φορολογική Υποστήριξη

Υποβολή δηλώσεων
Υποβολή δηλώσεων Ε9
Πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων

Εμπορική Υποστήριξη

Δημιουργία διαφημιστικού φυλλαδίου
Διαφήμιση ακινήτων
Καταχώρηση διαφημίσεων
Επίδειξη ακινήτων

Διαμεσολάβηση

Επίδειξη ακινήτων
Ενημέρωση υποψήφιων αγοραστών/μισθωτών


Τιμολέοντος Βάσου 26 (4ος όροφος)
Αθήνα, ΤΚ 11521

Τηλ: 210 6444090
FAX: 210 6464125
EMAIL: info@property-management.gr

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin